Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Seznam pomůcek pro první ročník

Český jazyk a literatura

T. Polášková, D. Milotová, Z. Dvořáková: Literatura (přehled středoškolského učiva) edice Maturita, Třebíč, 2006
D. Mašková: Český jazyk (přehled středoškolského učiva), edice Maturita, Třebíč 2005
sešit

Anglický jazyk

bude upřesněno podle úrovně znalostí v září

Německý jazyk

Sprechen Sie Deutsch, nakl. Polyglot
2 – 3 sešity

Občanská nauka

sešit A5 nebo A4

Fyzika

silnější nelinkovaný sešit A5
I. Štol: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, nakl. Prometheus

Matematika

silnější nelinkovaný sešit A5, kalkulačka
M. Hudcová, L. Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU
a SOŠ, nakl. Prometheus

Počítačová grafika

sešit

Dějiny výtvarné kultury

B. Mráz: Dějiny výtvarné kultury I.

Tělesná výchova

sportovní oděv a obuv do tělocvičny i na venkovní hřiště

Plastická anatomie

pořadač A4

Výtvarná příprava

tužka 3B, guma obyčejná, guma plastická, uhel přírodní, pastely suché, vodovky, kulaté štětce, ploché štětce na dlouhé násadě vlasové či štětinové, tempery, fixativ, nádoba na vodu, hadr, čtvrtky A1, A3, prkno A1, desky A2, sešit A5, složky na výkresy A1

Figurální kreslení

měkké tužky, uhel přírodní, rudka, lepenka, fixativ, čtvrtky A2m, prkno A2, desky A2

Modelování

špachtle sochařská dřevěná, igelit, hadr, sochařské očko, cidlina, ochranný oděv

Informatika

sešit

Písmo

atopero 2,5 – 3 mm, kladívkové čtvrtky bílé A3, skicák, zažloutlé papíry A3, tužka 2B, pravítko

Každý vyučující může tento seznam rozšířit dle vlastního uvážení.