Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Školné na vyšší odborné škole činní 5 000 Kč za školní rok, je splatné ve dvou splátkách po 2 500 Kč.

Termíny plateb: za zimní semestr vždy do 15. 10. příslušného roku a za letní semestr vždy do 15. 2. příslušného roku.

Nově přijatí uchazeči platí první školné ihned po přijetí ke studiu.

Č. účtu pro platby školného: 2002130000/6000, VS rodné číslo studenta