Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Učitel předmětů Figurální kreslení, Modelování a Invenční kreslení

sochař - restaurátor - výtvarník - zasloužilý učitel

studium - SUPŠ - Turnov - 1974 - 1978 - obor: rytí a broušení drahých kamenů - VŠUP - Praha - 1980 - 1986 - ateliér - šperku a skla v architektuře - prof. J. Soukup

Na Hollarce učí od roku 1987, tzn. že za 31 let mu prošlo rukama více jak 2000 studentů střední školy, vyšší školy a dříve i školy večerní. Na střední škole učí předměty Modelování a Figurální kreslení a na vyšší škole předmět Invenční kreslení.

Jeho výuka je živá, impulzivní a důsledná. Snaží se studenty vést především k zodpovědnosti a samostatnosti, ale zároveň je učí vnímat výtvarné umění s určitým nadhledem a nadsázkou, aby pro ně zůstávalo spíše oblíbeným koníčkem nežli unaveným a vyčerpaným koněm.

tel: 723 559 459

e- mail: stepan.klas@seznam.cz

stepan.klas@hollarka.cz

UKÁZKY PRACÍ

Brancusi revival - noc, den, detail:

Brancusi revival - noc

Brancusi revival

Brancusi revival - detail

Magritte revival:

Magritte revival

IV. zastavení křížové cesty:

IV. zastavení křížové cesty

Svatební oznámení

svatební oznámení