Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Učitel předmětů: Počítačová grafika, Invenční kreslení a Multimediální ateliér

MgA. Jan Šajbidor
Absolvent VYSOKÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V PRAZE, ateliér Filmová a televizní grafika.
Zakladatel a spolumajitel společnosti VSVDIAMONDS se zaměřením na vizuální komunikaci.
Od roku 2017 u AČR členem 4. VÝSADKOVÉ ROTY, 43. VÝSADKOVÝ PRAPOR CHRUDIM.
www.vsvdiamonds.com

e-mail: jan.sajbidor@hollarka.cz