Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vystudovala bohemistiku a anglistiku na FF UK. Poté působila nejprve jako stážistka a aspirantka, posléze coby vědecká pracovnice v textologickém oddělení Ústavu pro českou a světovou literatura ČSAV. Ve své práci se soustředila na dějiny starší české literatury. V posledních letech vyučuje na SUŠ Václava Hollara předmět Český jazyk a literatura.

marketa.selucka@hollarka.cz