Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyučující předmětů dějiny výtvarné kultury (SUŠ) a dějiny umění (VOŠ)

Absolventka FF UK s praxí především v památkové péči, na středních umělecky zaměřených školách a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

   Předmět Dějiny výtvarných umění zahrnuje širokou oblast kulturních a dějinných souvislostí propojených s estetickou, teorií umění, historií, ale též s filosofií, sociologií, politologií a s dějinami ostatních druhů umění. Náplní jsou dějiny výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, užitého umění, lidového umění) a kultury od pravěku do současnosti. Snaží se kontinuálně přiblížit jednotlivá období, představit stěžejní osobnosti a díla, která zásadně ovlivnila další vývoj v evropském i celosvětovém kontextu.   

Luc.hola@seznam.cz

lucie.hola@hollarka.cz

Facebook: Lucie Holá