Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Momentálně na mateřské dovolené.

Kateřina Hausenblasová je vedoucí nového oboru Audiovizuální tvorba. Dále je vyučující předmětu Informatika a Počítačová grafika, Návrhová a realizační tvorba a vede přípravné kurzy pro uchazeče na SŠ, VOŠ a VŠ.

Sama aktivně tvoří jako animátorka, ilustrátorka a grafička. Dlouhodobě zabývá filmovou a mediální výchovou a výukou kritického myšlení na základních i středních školách,. Je součástí lektorského týmu Aeroškoly.

Je členkou asociace filmové výchovy a pracuje na on-line vzdělávání učitelů VV a FV a tvorbě ucelených výukových projektů, mimo jiné také vede akreditované kurzy MŠMT filmové výchovy a animace pro pedagogy. Spolupracovala s galeriemi jako je Rudolfinum, UPM či Galerie umění pro děti, kde vedla animační dílny a workshopy pro školy.

 


tel: 777 704 783
e-mail: katerina.hausenblasova@hollarka.cz

www.illustratika.com